Lapkričio mėn. Tačiau kūno riebalų procentas nuo raumenų masės neturėtų būti per mažas, nes dėl per mažo svorio vystosi daugybė ligų. Tačiau matuojant riebalų procentą kūne, jūs tiksliai nustatote riebalų masės kiekį ir negaunate įvertinimo, pagrįsto tik ūgiu ir svoriu. Kūno riebalai 6—7 proc.

Bandant šiuo metodu reikalinga tokia įranga: - trupintuvas, pvz. Bandinių ruošimas Reprezentatyvus bandinys iš pradžių turi būti susmulkintas iki 0,25 mm dydžio dalelių, naudojant atitinkamus sietus. Bandinio patvarumui užtikrinti arba malimo procese gali būti reikalingas aušinimas. Medžiagos gumos pagrindu gali būti trupinamos skystojo azoto temperatūroje 1. Jei reikiamo dydžio dalelių frakcijos gauti negalima, turi būti imtasi veiksmų dalelių dydžiui kiek įmanoma sumažinti, o rezultatas turi būti pateiktas ataskaitoje.

Ataskaitoje būtina nurodyti būdą, kaip sutrupintas bandinys buvo laikomas prieš bandymą.

Visa tiesa apie baltyminius kokteilius - Mitai, tikrovė, vartojimas ir kurį pasirinkti...

Bandymo eiga Į tris indus su stikliniais kamščiais atskirai pasveriami trys bandomosios medžiagos 10 g masės bandiniai ir į kiekvieną indą įpilama ml vandens. Jei pasirodo, kad 10 g polimero apdoroti nėra galimybės, turi būti naudojamas kitas gretimas didžiausias kiekis, kurį galima apdoroti, o vandens tūris atitinkamai keičiamas.

Indai gerai užkemšami ir purtomi 20 °C temperatūroje.

Idealus riebalų nuostolių santykis. Riebalų procentinės dalies nustatymas "pagal akis"

Turi būti naudojamas purtymo arba maišymo įtaisas, galintis veikti pastovioje temperatūroje. Po 24 valandų kiekvieno indo turinys centrifuguojamas arba filtruojamas ir atinkamu analizės metodu skaidrioje vandeninėje fazėje nustatoma polimero koncentracija. Jei tinkamų metodų analizuoti vandeninėje terpėje nėra, bendrasis tirpumas ekstrahuojamumas gali būti nustaytas pagal sauso likučio ant filtro arba sausų centrifugavimo nuosėdų masę.

Paprastai būtina kiekybiškai atskirti priemaišas ir priedus nuo mažos molekulinės masės medžiagų. Gravimetrinio nustatymo atveju, norint atsižvelgti į likučius, atsirandančius dėl bandymo metodikos taikymo, svarbu atlikti tuščiąjį bandymą be bandomosios medžiagos.

Polimerų tirpimas ekstrahavimas vandenyje 37 °C temperatūros ir pH 2 bei pH 9 sąlygomis gali būti nustatytas tokiu pat būdu, kuris aprašytas atliekant bandymą 20 °C temperatūroje. Atsižvelgiant į taikomą analizės metodą turi būti atliekami vienas arba du bandymai. Kai yra pakankamai specifiniai tiesioginės polimerų komponentų analizės vandeninėje terpėje metodai, turėtų pakakti vieno anksčiau aprašyto bandymo.

Tačiau kai tokių metodų nėra, o polimero tirpimo ekstrahavimo nustatymas apribotas tik netiesiogine analize, vandeniniame ekstrakte nustatant tik bendrosios organinės anglies kiekį BOAturi būti atliktas papildomas bandymas. Be to, šis papildomas bandymas turi būti atliekamas tris kartus, naudojant 10 kartų mažesnius polimero bandinius ir tuos pačius vandens kiekius, kurie buvo naudojami pirmajame bandyme.

Analizė 1.

eco slim donde se vende

Vieno dydžio bandinio analizė Gali būti tiesioginės polimero komponentų analizės kūno riebalų procentinių nuostolių patarimai terpėje metodai. Kaip alternatyvą galima būtų svarstyti galimybę netiesiogiai analizuoti ištirpintų ekstrahuotų polimerų komponentus, nustatant bendrąjį tirpiųjų dalių kiekį ir darant kūno riebalų procentinių nuostolių patarimai dėl polimerams nebūdingų komponentų buvimo. Analizė vandeninėje fazėje visų polimerinių medžiagų bendrajam kiekiui nustatyti galima: jei taikomas pakankamai jautrus rimtai prarasti pilvo riebalus, pvz.

Jei pačios vandeninės fazės analizė neįmanoma, vandeninis ekstraktas turi būti ekstrahuojamas organiniu tirpikliu, kuris nesimaišo su vandeniu, pvz. Tirpiklis vėliau išgarinamas, o likutis analizuojamas, kaip anksčiau nurodyta, polimero kiekiui nustatyti. Visų šio likučio komponentų, kurie identifikuojami kaip priemaišos arba priedai, kiekis turi būti atimtas, kad būtų galima nustatyti paties polimero tirpimo ekstrahavimo laipsnį. Kai tokių medžiagų kiekis yra gana didelis, likutį gali tekti analizuoti, pvz.

maksimalus riebalų deginimas per dieną

Kai kuriais atvejais gal būt pakaktų tiesiog išgarinti organinį tirpiklį iki sauso likučio ir jį pasverti. Bandymas su dviem skirtingo dydžio bandiniais Visuose vandeniniuose ekstraktuose atliekama BOA analizė. Neištirpusi bandinio dalis likutis po ekstrahavimo analizuojama gravimetriškai. Jei po kiekvieno indo turinio centrifugavimo arba filtravimo, polimero likučiai lieka ant indo sienelių, indas turi būti skalaujamas filtratu tol, kol inde nelieka jokių matomų likučių.

Toliau filtratas vėl centrifuguojamas arba filtruojamas. Ant filtro arba centrifugavimo mėgintuvėlyje esantis likutis džiovinamas vakuume 40 °C temperatūroje 5 patarimai kaip saugiai sulieknėti sveriamas. Džiovinama tol, kol gaunama pastovi masė. Taip pat papildomai turi būti pateiktas bandinio masės nuostolis apskaičiuotas tirpinio masę dalinant iš pradinio bandinio masės. Turi būti apskaičiuoti variacijos kūno riebalų procentinių nuostolių patarimai.

Jei tarp rezultatų, gautų dideliam ir mažam bandinio masės bei vandens santykiui, skirtumo nėra, tai galėtų rodyti, kad visi ekstrahuojami komponentai buvo iš tikrųjų ekstrahuoti. Tokiu atveju, tiesioginė analizė paprastai nebūtina. Turi būti pateiktos likučių atskiros masės ir išreikštos pradinės bandinio masės procentais. Turi būti apskaičiuojamos bandyme gautos vidutinės vertės. Skirtumas tarp ir nustatyto procentinio kiekio rodo tirpios ir ekstrahuojamos medžiagos procentinį kiekį pradiniame bandinyje.

Bandomoji medžiaga - turima informacija apie bandomąją medžiaga identiškumas, priedai, priemaišos, mažos molekulinės masės medžiagų kiekis. Bandymų sąlygos - naudotų metodikų ir bandymų sąlygų aprašymas, - analizės ir aptikimo metodų aprašymas. Įvadas Šis metodas aprašo pratekėjimo sąlygomis vykstančio medžiagų biologinio kaupimosi žuvyse gebos apibūdinimo metodiką.

Nors kur kas geriau taikyti metodą pratekėjimo sąlygomis, leidžiama naudoti pusiau stacionarius režimus, jei jie atitinka patikimumo kriterijus.

Riebalų nuostoliai praleidžiant

Metodas pateikia pakankamą kiekį bandymui atlikti reikalingų detalių, tačiau palieka atitinkamą laisvę eksperimento schemai pritaikyti konkrečių laboratorijų sąlygoms ir keisti bandymo medžiagų charakteristikas. Tokių ypatingai lipofilinių medžiagų biologinio koncentravimo faktoriaus BKFkartais žymimo KB, išankstinis įvertis greičiausiai būtų didesnis, nei nuostoviosios būsenos biologinio koncentravimo faktoriaus BKFNB vertė, kurios reikėtų laukti laboratoriniuose bandymuose.

Medžiagų, kurių log Pow vertės yra iki 9,0, išankstiniai biologinio koncentravimo faktoriaus įverčiai gali būti gauti naudojant Bintein ir kt. Parametrams, kurie kūno riebalų procentinių nuostolių patarimai biologinio koncentravimo gebą, priklauso sugerties greičio konstanta k1apsivalymo greičio konstanta k2 ir BKFNB.

numesti svorio savo kūno tipą

Žymėtuosius atomus turinčios bandymo medžiagos gali palengvinti vandens ir žuvų bandinių analizę ir gali būti naudojamos norint nustatyti, ar reikia atlikti irimo produktų identifikavimą ir kiekybinį nustatymą.

Jei matuojamas bendras radioaktyviųjų likučių kiekis pvz. Taigi, BKF vertės, besiremiančios bendruoju radioaktyviųjų likučių kiekių, negali būti tiesiogiai lyginamos su BKF vertėmis, gautomis atliekant tik pradinio junginio selektyviąją analizę. Norint nustatyti BKF, kuris remiasi tik pradinio junginio kiekiu, tyrimuose su žymėtaisiais atomais gali būti naudojamos gryninimo metodikos, o pagrindiniai irimo produktai gali būti apibūdinti, jei manoma, kad tai yra būtina. Analizuojant ir identifikuojant likučius audiniuose, galima sujungti medžiagų apykaitos žuvyse tyrimus su biologinio koncentravimo tyrimais.

Apibrėžimai ir vienetai Biologinis koncentravimas biologinis kaupimas yra bandymo medžiagos koncentracijos didėjimas organizme jo nustatytuose audiniuose arba organizmo paviršiuje lyginant su bandymo medžiagos koncentracija aplinkinėje terpėje.

Nuostoviosios būsenos biologinio koncentravimo faktorius BKFNB arba KB žymiai nekinta ilgesnį laiko tarpą, bandymo medžiagos koncentracijai aplinkinėje terpėje šį laiko tarpą esant pastoviai. Kai analizuojami sujungti bandiniai, reikia ne mažiau kaip keturių paeiliui padarytų analizių. Lėtai šiukšlių krepšiai gali numesti svorį bandymų medžiagoms labiau tiktų septynių parų tarpai.

Pasiskirstymo tarp oktanolio ir vandens koeficientas Pow yra cheminės medžiagos pusiausvyrojo tirpumo n — oktanolyje ir vandenyje santykis A. Pow logaritmas naudojamas cheminės medžiagos biologinio koncentravimo vandens organizmuose gebos rodikliu. Veikimo arba sugerties tarpsnis yra laikas, kurį žuvis yra veikiama bandymo medžiagos.

Sugerties greičio konstanta k1 yra skaitinė vertė, apibūdinanti bandymo medžiagos koncentracijos žuvyje arba jos paviršiuje arba nustatytuose jos audiniuose didėjimo greitį, kai žuvis veikiama chemine medžiaga k1 išreiškiama para- 1. Tarpsnis po veikimo arba apsivalymo netekimo tarpsnis yra laikas, kai bandomoji žuvis buvo pernešta iš terpės su bandymo medžiaga į terpę, kurioje šios medžiagos nėra, kuomet tiriamas apsivalymas arba bendras mažėjimas nuo šios medžiagos žuvyje arba nustatytuose jos audiniuose.

Apsivalymo netekimo greičio konstanta k2 yra skaitinė vertė, apibūdinanti bandymo medžiagos koncentracijos žuvyje arba jos paviršiuje arba nustatytuose jos audiniuose mažėjimo greitį po to, kai bandomoji žuvis buvo pernešta iš terpės su bandymo medžiaga į terpę, kurioje šios medžiagos nėra k2 išreiškiama para- 1. Bandymų metodo esmė Bandymas susideda iš dviejų tarpsnių: veikimo sugerties ir tarpsnio po veikimo apsivalymo. Sugerties tarpsnio metu atskiros vienos rūšies žuvų grupės veikiamos bent dviejų koncentracijų bandymo medžiaga.

Vėliau apsivalymo tarpsniui jos pernešamos į terpę be bandymo medžiagos. Apsivalymo tarpsnis būtinas visuomet, išskyrus atvejus, kai medžiagos sugertis sugerties tarpsnio metu buvo nežymi pvz. Bandymo medžiagos koncentracija žuvyje jos paviršiuje arba nustatytuose jos audiniuose matuojama abiejuose bandymo tarpsniuose.

Be dviejų bandymo koncentracijų, kontrolinė žuvų grupė laikoma tokiomis kūno riebalų procentinių nuostolių patarimai sąlygomis, bet be bandymo medžiagos, norint biologinio koncentravimo bandyme pastebėtas galimas neigiamas pasekmes palyginti su palyginamąja kontroline grupe ir gauti bandymo medžiagos fono koncentracijas.

kūno liekna forma

Sugerties tarpsnis vykdomas 28 paras, jei neįrodoma, kad pusiausvyra yra pasiekta anksčiau. Sugerties tarpsnio trukmės ir nuostoviosios būsenos laiko prognozė gali būti padaryta pagal 3 papildymo lygtį. Pernešus žuvis į kitą švarų indą su ta pačia terpe, bet be bandymo medžiagos, pradedamas apsivalymo periodas. Pageidautina, jei įmanoma, biologinio koncentravimo faktorių apskaičiuoti ir kaip santykį koncentracijos žuvyje Cf su koncentracija vandenyje Cw tariamosios nuostoviosios būsenos sąlygomis BKFNB ir kaip kinetinį biologinio koncentravimo faktorių BKFkišreiškiamą sugerties k1 ir apsivalymo k2 greičio konstantų santykiu, darant prielaidą apie pirmojo laipsnio kinetiką.

Jei pirmojo laipsnio kinetikos akivaizdžiai nepaisoma, turi būti naudojami sudėtingesni modeliai 5 papildymas. Jei nuostovioji būsena per 28 paras nepasiekiama, sugerties tarpsnis turi būti pratęstas, kol ji bus pasiekta, arba iki 60 parų, žiūrint, kas anksčiau; tuomet pradedamas apsivalymo tarpsnis. Sugerties greičio konstanta, apsivalymo netekimo greičio konstanta ar konstantos, jei naudojami sudėtingesni modeliaibiologinio koncentravimo faktorius ir, jei įmanoma, kiekvieno šių parametrų pasikliovimo ribos apskaičiuojami pagal modelį, kuris geriausiai aprašo žuvyse ir vandenyje išmatuotas bandymo medžiagos koncentracijas.

Document 52011XC0506(05)

BKF yra išreiškiamas kaip žuvies bendrosios šlapios masės funkcija. Tačiau specialiems tikslams, jei žuvis yra pakankamai didelė, gali būti naudojami nustatyti audiniai arba organai pvz. Kadangi daugeliui organinių medžiagų yra aiški priklausomybė tarp jų biologinio koncentravimo gebos ir lipofiliškumo, taip pat yra atitinkama priklausomybė tarp riebalų kiekio bandomosiose žuvyse ir stebimo tokių medžiagų biologinio koncentravimo.

Tokiu būdu, norint sumažinti šį bandymo rezultatų kintamumo šaltinį, lipofiliškų t.

svorio metimas lengvas metodas

Kai tai galima įgyvendinti, riebalų kiekis turi būti nustatomas toje pačioje biologinėje medžiagoje, kurioje nustatoma bandymų medžiaga. Informacija apie bandymų medžiagą Prieš atliekant biologinio koncentravimo bandymą apie bandymo medžiagą turi būti žinoma tokia informacija: a tirpumas vandenyje; b pasiskirstymo koeficientas oktanolio ir vandens mišinyje Pow taip pat žymimas Kow, nustatomas HPLC metodu pagal A.

Kita reikalinga informacija yra nuodingumas bandyme naudojamoms žuvų rūšims, geriausiai asimptotiška t. Reikia turėti tinkamą žinomo tikslumo, preciziškumo ir jautrumo analizinį metodą bandymo medžiagai bandymo tirpaluose ir biologinėje medžiagoje kiekybiškai nustatyti, kartu su bandinių ruošimo ir laikymo detalėmis. Tai pat turi būti žinoma bandymo medžiagos analizinio nustatymo vandenyje ir žuvies audiniuose riba.

Kai naudojama 14C žymėta bandymo medžiaga, turi būti žinoma radioaktyvumo dėl priemaišų buvimo procentinė dalis. Etaloninės medžiagos Tikrinant eksperimento metodiką, prireikus būtų naudinga naudoti etalonines medžiagas su žinoma biologinio koncentravimo geba. Tačiau specialios medžiagos vis dar negali būti rekomenduotos. Bandymų metodo aprašymas 1. Aparatūra Reikia žiūrėti, kad visoms įrangos dalims gaminti būtų vengiama naudoti medžiagas, kurios gali tirpti, sugerti arba išsiplauti ir turėti neigiamą poveikį žuvims.

Gali būti naudojami stačiakampio arba ritinio formos standartiniai rezervuarai, kurie būtų pagaminti iš chemiškai inertiškų medžiagų ir kurių tūris atitiktų įkrovos dydį.

prarasti pilvo riebalų myproana

Minkšti plastikiniai vamzdžiai turi būti kuo mažiau naudojami. Geriausiai naudoti vamzdžius iš teflono Rnerūdijančio plieno arba stiklo. Patyrimas parodė, kad medžiagoms su dideliu sugerties koeficientu, pvz.

Dokumentas 31998L0073

Tokiais atvejais įranga po naudojimo turėtų būti išmesta. Vanduo Bandymuose dažniausiai naudojamas paprastas vanduo, jis turi būti imamas iš neužteršto ir vienodos kokybės šaltinio. Skiedimo vandens kokybė turi būti tokia, kad pasirinktų rūšių žuvys nežūtų per aklimatizavimo ir bandymo laiką, jų išvaizdoje arba elgesyje neatsirandant kažko neįprasto. Geriausiu atveju reikėtų pademonstruoti, kad bandomosios rūšys skiedimo vandenyje gali išlikti, augti ir daugintis pvz.