Visos tos kekšės turi vyrus kurie jas saugo vaikus kurie jas aptarnauja o aš nieko: taip nebegali tęstis. Jeigu gaučiau atgulti į ligos pa­ talą neatsirastų kas gaištų mane slaugydamas. Pasakysi jiems kad jie įklimpę į mėšlą jie užriks kad tai tavo kojos nešvarios. Tad reikia jas mankštinti taip kaip reikia mankš­ tinti vaikus kad iš jų padarytum ko nors vertus suaugusius.

Nenorėjau kad mano dukra taptų kekše kaip mano motina. Septyniasdešimties metų o sijonai iki kelių visas veidas nutinkuotas! Anądien susitikus ją gatvė­ je perėjau į kitą pusę.

Jei taip atrodydama būtų puolusi su manimi taikytis gražiai būčiau atrodžiusi. Aišku kaip dieną ji visada tokia trenkta už tuos pinigus kuriuos suploja kirpė­ jui galėtų leist sau namų darbininkę.

Simone - De.beauvoir. .Palauzta - moteris.2017.LT

Daugiau jokių signalų jau geriau tas šurmulys kuris sklinda iš bulvaro; trinksi durelės jie šūkaloja juokiasi kaž­ kuris traukia dainą jie jau girti o viršuje nesiliauja tas pra­ gariškas triukšmas. Man nuo jų bloga liežuvis apsinešęs ir kelia siaubą tuodu spuogeliai man ant šlaunies. Aš saugausi valgau tik dietinius produktus bet vis tiek juk yra žmonių kurie juos čiupinėja nebūtinai švariom rankom, šiame pa­ saulyje nėra higienos oras užterštas ne tik dėl automobilių ir gamyklų bet dėl tų milijonų nešvarių burnų kurios jį ryja ir spjaudo nuo ryto iki vakaro; kai pagalvoju kad skendžiu jų pūtavime kyla noras sprukti kuo toliau į dykumą; kaip iš­ saugoti švarų kūną tokiame purviname pasaulyje užterštos visos mūsų odos poros ir vis dėlto aš buvau sveika švari ne­ noriu kad jie mane užkrėstų.

Jeigu gaučiau atgulti į ligos pa­ talą neatsirastų kas gaištų mane slaugydamas. Mano vargšė nustekenta širdis gali sustoti niekas nieko nesužinos mane Mo no l o g a s 95 tai baugina. Už durų jie ras dvėselieną aš dvoksiu prisider- gusi po savimi žiurkės bus nugraužusios man nosį.

Nudvėsti vienai gyventi vienai, ne nenoriu.

svorio metimas česterfildas mo medžiagų apykaitos greitis mesti svorį

Man reikia vyro noriu kad Tristanas sugrįžtų, pašvinkęs pasaulis jie rėkauja juokiasi o aš čia aš galuojuosi; keturiasdešimt treji metai per anksti tai neteisinga aš noriu gyventi. Buvau sukurta didžiam gyveni­ mui: kabrioletas apartamentai suknelės ir kitkas. Jis klojo pinigus ir jokių komedijų - tik šiek tiek lovoje kas reikia tai reikia - jam terūpėjo su manimi gulėti ir puikuotis manimi prašmatniuose baruose buvau graži mano gražiausias lai­ kotarpis visos draugės dvėsė iš apmaudo.

Skaudu prisiminti tuos laikus niekas manęs niekur nebevedžioja kiurksau čia nors užsiknisk. Tas šunsnukis Tristanas noriu kad jis pakviestų mane į restoraną į teatrą aš svorio metimas česterfildas mo aš per mažai reikalauju viskas ką jis sugeba tai atsivilkti čia vienas arba su vaiku svaido man plačias naivias šypsenas ir po valandos nusi­ muilina. Ir šiąnakt jo nė kvapo! Man nuobodu kaip man nuobodu tai nežmoniška. Jei miegočiau tai pra- stumčiau laiką.

Bet tas triukšmas lauke. Jis sugrįš jeigu jį primygsiu. Vėl lankysiuosi pas mo­ deliuotojus rengsiu vakarėlius kokteilius mano nuotrauką su gilia iškirpte spausdins Vogue mano krūtys atlaiko viską. Kokia neapykanta! Aiš­ ku viskas per daug aišku. Jiems nepatinka kai juos pernelyg aiškiai permatai; o aš esu tikra nevaidinu aš nuplėšiu kau­ kes. Jie to man neatleidžia. Motina kuri pavydi savo dukrai ko tik nepamatysi. Ji sviedė mane Alberui į glėbį kad manęs atsikratytų ir dėl kitų priežasčių ne nenoriu tuo patikėti.

Kokia kiaulystė pastūmėti mane į tą santuoką mane tokią aistringą karštą ugningą o jis manieringas miesčionis be­ jausmis o jo instrumentas tikras makaronas. Būčiau supra­ tusi koks vyras būtų tikęs Silvi. Aš ją prilaikiau taip buvau Mo no l o g a s 97 griežta bet švelni visada pasirengusi su ja paplepėti norėjau būti jos draugė, jei mano motina būtų taip elgusis su mani­ mi rankas kojas būčiau jai bučiavusi.

svorio metimas česterfildas mo svorio netekimas podcast mfm

Bet koks nedėkingas būdas! Ji mirusi na ir kas? Mirusieji ne šventieji. Ji nebend­ ravo nieko man nepatikėdavo. Jos gyvenime buvo kažkas berniukas o galbūt mergaitė toji karta tokia iškrypusi žinok dabar kad nori.

„Google“ duomenimis, populiariausias alus kiekvienoje valstijoje

Bet ji buvo budri. Jokio laiško jos stalčiuo­ se o dvejus paskutinius metus nė lapelio dienoraščio; jei ir toliau jį rašė tai pasiutusiai gerai slėpė net po jos mirties nieko neradau. Įniršusi nes vykdžiau savo motinos pareigą. Aš egoistė kai ji tąsyk pabėgo būtų buvę ne pro šalį palikti ją tėvui. Be jos būčiau turėjusi šansą pakeist savo gyvenimą. Susitvardžiau jos labui. Kristina su savo trim vaikiščiais jai būtų pats tas didelė penkiolikos metų mergaitė kuriai būtų užkrovusi visus bjaurius darbus vargšė pupytė ji pati nesu­ sivokė tas nervų priepuolis kurį suvaidino prieš farus Taip farus.

Kodėl turėčiau jaudintis? Ji nesukurta policijos šune­ liams. Alberas siūlantis man pinigų kad išsižadėčiau Silvi. Amžinai pinigai, kokie menkystos tie vyrai mano kad viską gali nusipirkti visų pirma man jo perkamieji nė motais tai buvo skatikai šalia to ką man mokėjo Tristanas.

Ir net skur­ do prispausta aš nebūčiau pardavusi savo dukros. Ne jos nosiai suprasti kas yra motina jai visad rūpėjo tik jos malonumai. Bet negali visada tik imti reikia mokėti ir duoti.

svorio metimas česterfildas mo svorio metimas baltasis namas tn

Aš turėjau daug ką duoti Silvi būčiau iš jos padariusi gerą mergaitę o pati nieko iš jos nereikalavau. Koks nedėkingumas!

Nieko nuostabaus kad paprašiau tos mokytojos pagalbos. Pasak dienoraščio Silvi ją dievino ir aš maniau kad ji neprasižios ta šlykšti nie­ ko verta intelektuale. Matyt jas siejo kur kas daugiau negu įsivaizdavau buvau tokia naivi niekada neįžvelgiu blogio tie galvočiai visi homikai. Silvi riksmai po to ir mano motina kuri man per telefoną pareiškė kad aš neturinti teisės kištis į savo dukros draugystes.

Taip ir pasakė kištis. Ir prašau nepradėti vėl.

Ką valgyti raumenų augimui

Ir padėjau ragelį. Mano tikra motina eina prieš prigimtį. Silvi galiausiai būtų susipratusi. Tai vienas iš tų dalykų kurie žudė mane kapinėse. Aš tvardžiausi ir vis tiek žinojau kad nuo to smū­ gio niekada neatsigausiu. Jie laidojo mane. Buvau palaidota. Jie visi susimokė mane nugramzdinti.

Net šiąnakt jokio gy­ vybės ženklo. Jie puikiai žino kad švenčių naktimis kai visi linksminasi ryja ir dulkinasi vienišiai gedėtojai lengvai gali nusižudyti. Jiems patiktų kad aš gaučiau galą nors jie mane ir ištrėmė aš tikras diegas jų apatinukėse. Aš noriu gyventi noriu prisikelti.

Tristanas sugrįš pas mane teisingumas bus atstatytas aš išsikapstysiu iš to mėšlo.

Jei dabar su juo pasikalbėčiau pasijusčiau geriau gal galėčiau užmigti. Jis tikriausiai namie anksti eina gulti taupo. Būti ramia draugiška jam nepriešgyniauti antraip mano nakčiai galas. Mo no l o g a s 99 Jis neatsiliepia. Jo nėra namie arba jis nenori atsiliepti. Išjungė garsą nenori manęs girdėti. Jie mane teisia smerkia ir nė vienas manęs neišklauso.

Greito efekto dieta

Aš niekuomet nebausdavau Silvi jos neišklausiusi tai ji užsiverdavo ji nenorėdavo kal­ bėtis. Dar vakar jis neleido man išsakyti nė ketvirčio to ką turėjau jam pasakyti ir jaučiau kaip jis knapsi laido gale.

Tai varo į neviltį. Aš pradedu iš naujo kaupiu naujus argumen­ tus: tas pats žaidimėlis. Alberas čia buvo tikras čempionas bet Tristanas taip pat ne prastesnis.

  1. Aš užtraukiau užuolaidas idiotiškas spalvotų M žibintų ir eglučių spinduliavimas neprasiskverbia į vidų tačiau triukšmas smelkiasi kiaurai sienų.
  2. Mesti svorį su riebalų degintojais
  3. Nenuostabu, kad tai taip pat dažniausiai ieškoma žmonių Havajuose.

Vaikai priversti klausytis bet jie randa išeitį pamiršta. Kai verčiu Tristaną manęs išklausyti o jis niekaip negali sugriauti mano argumentų - sūnui reikia motinos motina negali apsieiti be savo vaiko tai taip akivaiz­ du iš kailio išsinerk bet to nepaneigsi - tada jis sprunka pro duris galvotrūkčiais darda laiptais kol aš rėkiu laiptinėje bet greitai liaujuosi iš baimės kad kaimynai nepalaikytų manęs kuoktelėjusia; tai tokia niekšystė jis puikiai žino kad aš ne­ pakenčiu skandalų dabar kai ir taip jau turiu name prastą SIMONE DE B E A U V O I R reputaciją užtat jų elgesys toks keistas - nei šioks nei toks - kad kartais ir aš pati taip elgiuosi.

Staiga pakilo viesulas toks koks man patiktų ko­ kia nors didelė katastrofa kuri viską nušluotų ir mane tai­ fūnas ciklonas mirusi aš pailsėčiau jei neliktų nieko kas apie mane galvotų; atiduoti jiems savo lavoną savo vargšą gyvenimą ne! Bet nugramzdinti visus kitus į nebūtį būtų neprošal; aš pavargau su jais grumtis net kai aš viena jie neatstoja tai varo iš proto kad visa tai baigtųsi! Ne­ sulauksiu aš savo taifūno niekada negaunu ko noriu. Tai tik paprasčiausias vėjūkštis jis bus išvertęs keletą liepų keletą kaminų viskas šiame pasaulyje menka ir gamta ir žmonės.

Tik aš viena audžiu didingas svajas verčiau jas apriboti vis­ kas mane amžinai nuvilia. Gal reikėtų susikišti visus tuos dalykėlius subinėn ir eiti gulti. Bet aš dar per daug įdirgusi nenustygsiu lovoje. Jei jis būtų atsiliepęs jei mes būtume maloniai pasikalbėję būčiau apsiraminusi. Jam nusišvilpt. Mane čia drasko širdį vedan­ tys prisiminimai skambinu jam o jis neatsiliepia.

Neplūsiu jo nepradėsiu nieko iš to nebus. Aš bijau rytojaus. Turėsiu būt pasirengusi prieš keturias o nebūsiu sudėjusi bluosto nusileisiu nupirkti pyragaičių kuriuos Fransisas trupins ant kilimo sudaužys kokį nors mano mažmožį jis neišmankštin­ tas tas vaikas ir nerangus kaip jo tėvas kuris visur barstys Mo no l o g a s pelenus o jei padarysiu pastabą Tristanas mane tik įsiutins jis niekada neįstengė suprasti koks vis dėlto baisus darbas švariai užlaikyti namus.

Dabar jie nepriekaištingi ta švari išblizginta tviskanti svetainė kaip kadaise mėnulis. Ryt va­ kare septintą 20 kg svorio metimas visur bus priteršta pribjaurota man teks imtis didžiojo tvarkymo plovimo. Mane visiškai pri­ baigs vėl viską jam aiškinti nuo a iki z. Jis kietakaktis. Kokia kvaiša buvau kad dėl jo palikau Floraną! Mudu su Floranu sutarėme jis daug mokėdavo man apsimokėjo tai sąžinin­ giau negu tos istorijos kai seki sau pasakėles.

Aš per daug jausminga man atrodė toks meilės įrodymas kad jis man peršasi ir dar Amish svorio kritimas maža nedėkingoji norėjau kad ji turė­ tų tikrą šeimą ir nepriekaištingą motiną ištekėjusią moterį bankininko žmoną.

Nieko svorio metimas česterfildas mo kad kartais nebeištverdavau. Gal būčiau išmokusi prisitaikyti be visų tų nusivylimų. Tristanas gadino man kraują aš jam tai parodydavau. Žmonės nenori kad jiems sakytų tiesą. Nori kad visi tikėtų saldžiais jų žodeliais ar bent jau apsi­ mestų kad tiki. Na o aš įžvalgi nuoširdi aš nuplėšiu kaukes.

Man širdį veria kai girdžiu pretenzingas jo kalbas o visi tie mulkiai suklupę prieš jį. Aš ne rasiste bet mane užkni­ so saracėnai žydai juodžiai lygiai taip kaip geltonieji rusai jankiai prancūzai. Užkniso žmonija, ką ji man davė klausiu. Jei jie tokie mulkiai kad vieni kitus galabija bombarduoja naikina napalmu aš neliesiu ašarų.

Milijonas išžudytų vai­ kų ir kas iš to? Vaikai visada tik šunsnukių peras taip ma­ žumą atlaisvinama planeta jie pripažįsta kad ji per tankiai apgyvendinta na tai ką?

Žeme dėta aš bjaurėčiausi visais tais parazitais ant savo sprando nusipurtyčiau juos. Mielai dvėsiu jei nudvės ir jie visi. Vaikiščiai kurie man niekas nė nemanau dėl jų virkauti. Mano dukra mirusi o sūnų iš ma­ nęs pavogė. Būčiau jj susigrąžinusi. Būčiau padariusi iš jo ką nors gero. Bet man reikėtų laiko. Bet jeigu jų turi reikia juos teisingai auklėti.

Tristanas visada stodavo į Silvi pusę; bet net jeigu aš ir būdavau neteisi - tarkime tai pasitaikydavo - pedagogine prasme neleistina kad vienas iš tėvų nepritar­ tų kitam. Jis palaikydavo ją net tada kai teisi būdavau aš.

O mažoji Žana; susigraudinu galvodama apie ją jos drėgną su­ žavėtą žvilgsnį; kokia miela gali būti maža mergaitė ji man priminė mano vaikystę savo durininkės motinos skurdžiai rengiama apleista apdaužyta ujama visada apyverksmė; aš jai atrodžiau graži ji glostydavo mano kailius padary­ Mo no l o g a s davo man smulkių paslaugėlių o aš slapčiomis įbrukdavau jai smulkių pinigėlių duodavau saldainių vargšei meilutei.

Ji buvo Silvi bendraamžė būčiau norėjusi kad jos susidrau­ gautų Silvi mane iš tikrųjų nuvylė. Tristanas ją gynė atseit draugystei neįsakysi tas kivirčas truko ilgai aš norėjau kad Silvi išmoktų kilniaširdiš­ kumo galų gale nusimuilino pati mažoji Žana. Viršuje jie jau truputį aprimo. Žingsniai balsai ant laip­ tų dar trinksi kvailos jų mašinų durelės bet jie nebešoka.

Dabar tas metas kai jie dulkinasi lovose ant sofų ant žemės automobiliuose didžioji apsivėmimo valanda kai išvemiama kalakutas ir tikrai šlykštu man atrodo čia tren­ kia vėmalais uždegsiu smilkalų lazdelę.

Jei galėčiau užmigti nenoriu miego išauš dar negreit niūri valanda o Silvi mirė manęs nesupratusi aš dėl to neatsigausiu. Tas smilkalų kva­ pas laidotuvių kvapas; žvakės gėlės katafalkas: mano nevil­ tis. Mirusi; tai neįmanoma! Valandų valandas prasėdėjau prie jos lavono galvodama ne ne ji tuojau atsibus aš tuojau atsibusiu.

Tiek pastangų grumtynių pasiaukojimo dramų: veltui. Mano gyvenimo kūrinys pranyko. Aš nieko nepalikau likimo valiai; bet žiauriausias iš atsitiktinumų stojo man skersai kelio. Silvi mirusi.

Jau penketas metų. Vi­ siems laikams. Negaliu to ištverti. Gelbėkit man negera man per daug negera tegu mane iš čia išveda aš nenoriu kad vėl prasidėtų žlugimas ne padėkite man aš nebegaliu nepalikite manęs vienos Alberas Bernaras jie bemat numes rage­ lį; jis žliumbė prieš visus bet šiąnakt godžiai rijo ir kikeno o aš prisimenu ir verkiu. Mano motina; motina vis tiek yra motina aš jai nieko nepadariau tai ji sudergė mano vaikystę įžeidė mane išdrįso man pasakyti Noriu kad ji svorio metimas česterfildas mo ką pasakiusi aš nebegyvensiu su tuo riksmu ausyse dukra ne­ ištvers motinos efektyviausios svorio netekimo žolelės net jei toji ir paskutinė kekšė.

Aš taip pat nustebčiau bet pagaliau taip galėjo nutikti vieną tokią naktį kad tu pagalvotum apie mano sielvartą ir suprastum jog motina ir dukra negali likti piktuoju iki pat mirties; juolab kad tikrai nesuprantu ką tu gali man prikišti Nerėk taip Jai reikia ramybės. Šliundra ji mane į šuns dienas deda turiu užčiaupti jai snukį. Kokia neapykan­ ta! Ji visad manęs nekentė vienu šūviu nušovė du zuikius ištekindama mane už Albero: užsitikrino sau malonumus o man nelaimę. Nenorėjau to pripažinti aš per daug dora per daug tyra bet tai bado akis.

Tai ji nusičiupo jį per visokias gudrybes ir iškrušo, ją tokią barškinti nieko žavaus bet su tais vyrais kuriuos buvo per save perleidusi ji matyt žino­ jo visokiausių triukų ir kitų dalykėlių buvo iš tokių kurios apžergia vyruką matau ją iš čia taip šlykštu kaip dulkinasi tos moterėlės.

Buvo per daug nukriošusi kad jį pasilaikytų pasinaudojo manimi jie šaipėsi man už nugaros ir vėl taip darė; tą dieną kai aš netikėtai grįžau ji buvo visa raudona. Kiek jai buvo kai ji liovėsi? Gal ji krušasi su žigolo ji ne tokia vargšė kaip sakosi bus pasilikusi brangenybių kurias slap­ Mono l o g a s čiomis prastūminėja. O man atrodo kad po penkiasdešim­ ties reikia turėti padorumo ir liautis; aš lioviausi gerokai anksčiau nuo savo gedulo pradžios.

Manęs tai nebedomina aš užraukiau niekada nebegalvoju apie tuos dalykus net sapne. Toji mumija šiurpas krečia kai įsivaizduoji jos tarpu­ kojį ji varva kvepalais bet iš apačios dvokia dažosi čiustijasi bet nesiprausia ne tai ką aš vadinu praustis ji vaidindavo jog prausiasi po dušu kad parodytų savo subinę Nanarui.

Jos sūnus jos žentas: vemt verčia. Pasakysi jiems kad jie įklimpę į mėšlą jie užriks kad tai tavo kojos nešvarios. Aš nebuvau iš tų kurios sutinka dalintis ar kruštis krūvoje kaip Kristina aš norėjau kad mes būtume garbinga pora pavyzdi­ nė pora. Aš moku valdytis bet nesu mazgotė manęs niekad negąsdino skandalai.

Neleidau kad iš manęs tyčiotųsi galiu atsigręžti į praeitį: nieko verto paniekos nieko dviprasmiš­ ko. Bet aš balta varna. Vargšė balta varna: ji viena pasaulyje. Štai kas juos siu­ tina: aš pernelyg tobula. Jie norėtų mane sudoroti jie užda­ rė mane į narvelį. Uždaryta įkalinta aš galiausiai mirsiu iš sielvarto tikrai mirsiu. Regis taip nutinka net žindomiems kūdikiams kai niekas jais svorio metimas česterfildas mo.

Tobulas nusikaltimas nelieka jokių pėdsakų. Jau penkeri metai šitų kančių. Svorio metimas česterfildas mo mulkis Tristanas man sako: keliauk pinigų tau pakanka. Skurdas visad bjaurus bet kelio­ nėje!

Aš ne snobė rūmai prabanga su perlais apsikarsčiusio­ mis moterimis ir pamaivomis durininkais išrėžiau Tristanui kad man tai nelimpa. Bet antrarūšės landynės ir pigios knai- pės tai jau ne!

Neaiškios paklodės purvinos staltiesės mie­ got svetimų prakaite jų nešvarumuose valgyti kaip reikiant neišplautais stalo įrankiais yra kur pasigauti pakirkšnučių ar sifilį o kvapai mane verčia vemti; o ką jau kalbėti apie tai kad man mirtinai užsiraukia viduriai nes šikinykai kur visi dergia mane visiškai užsiuva; šūdo broliavimasis man labai ne kas.

O be to kas tai matė bastytis vienai? Su Svorio metimas česterfildas mo mes smaginomės elegantiškai dvi dailios merginos kabriolete plaukai vėjyje; Romoje naktį Piazza dėl Popolo mes į valias puikavome. Su kitais bičais taip pat smaginausi. Bet viena! Muziejai griuvėsiai man jie per gerklę lindo su Tristanu. Aš ne isterikė nepuolu į transą prieš aptrupė­ jusias kolonas ar senus išklerusius barakus.

J praėjusių am­ žių žmones man nusispjaut jie mirę tai jų vienintelis pra­ našumas prieš gyvuosius bet savo laikais jie buvo tokie pat šikniai. Gražumėlis: aš nesutinku; kokiu reikia būti snobu kad alpėtum dėl kiaulysčių dvokiančių nešvariais baltiniais dėl kopūsto koto!

Ir visada visur tas pats jie kemša keptas bulvytes paelją ar picą tas pats išperų tuntas šlykštus tuntas turčiai drabsto jus purvais vargšai siunta ant jūsų pinigų se­ niai pliauškia niekus jaunimas šaiposi vyrai pučiasi moterys Mono l o g a s skečia šlaunis.

Jau geriau lindėti savo urve skaityti juodąją seriją nors ji pasidarė tokia paika. Ir jei jūs stebite savo dietą, čia yra Geriausias ir blogiausias alus svorio metimui.

Pauliuje, Minesotoje. Alus apibūdinamas kaip tamsus ale, kuris siūlo šiek tiek saldžios kavos apdaila. Ir jei jūs galvojate apie gerimą mažiau, štai Kas nutinka jūsų kūnui atsisakius alkoholio. Niujorkas: Korona Korona vėl streikuoja! Garsus meksikietiškas alus yra dažniausiai ieškomas Niujorko vietinių gyventojų alus. Ir jei jūs ieškote kokio nors maisto, kurį galėtumėte gerti, nepraleiskite jų Alaus ir maisto poros.